ناگفته های یک دلقک

دلنوشته های یک دلقکِ خانگی

لطفا با لبخند کش دااااااار وارد شوید ...

عکس لباس فارغ التحصیلیم

+ کلاه فارغ التحصیلیم :)
+ لباسِ فارغ التحصیلیم که هم گشاده و هم خیلی بلند

وقتی می پوشمش تا پایینِ پام میرسه ، خیلی شیک می تونم بدون شلوار بپوشمش :دی+ پرانترنوشت :

1- مرسی از همتون بابتِ اینکه منو مورد لطفِ خودتون قرار دادین و بهم تبریک گفتین، واقعا شرمنده ی محبتتون شدم :)


دسته بندی :
از همه چیز نوشت