ناگفته های یک دلقک

دلنوشته های یک دلقکِ خانگی

لطفا با لبخند کش دااااااار وارد شوید ...

وقتی مدام خودم را گول میزنم

 

شدم عین بچه ها مدام دارم خودمو گول میزنم مدام با خودم میگم آرزو این یه خطُ بخون این یک صفحه رو بخون این یه فصلُ بخون بعدش اجازه داری اون کاری که دوست داریُ انجام بدی و یا استراحت کنی ... موقع امتحانات این کودک درونم بدجوری ساز ناسازگاریشو کوک میکنه باید با کلی وعده وعید خرش کنم :| 

+ پرانتزنوشت:
1- فردا امتحان مدیریت استراتژیک دارم از اسم درس به راحتی میشه به عمق فاجعه پی برد ، امیدوارم با امتحان فردا تن صاحب نظران عرصه ی مدیریت توی گور نلرزه و نمره ی قابل قبولی بگیرم ....

2- احتمالا تا سی و یکم که آخرین امتحانمو بدم کامنت دونی بسته خواهد بود...

3- من نمی دونم حکمت پاس کردن 9 واحد مدیریت برای رشته ی کامپیوترچیه ؟؟؟

اگه بخوام خیلی رویایی فکر کنم در نهایت مدیرِ شبکه ی یک نهاد دولتی یا خصوصی میشم در غیراین صورت فکر نکنم جز مدیریت این وبلاگ مقام و منصب مدیریتی دیگه ای نصیبم بشه :دی

4- پیشنهاد میکنم این آهنگ حتما گوش بدید...

 

 

دسته بندی :
از همه چیز نوشت