ناگفته های یک دلقک

دلنوشته های یک دلقکِ خانگی

لطفا با لبخند کش دااااااار وارد شوید ...

۱ مطلب با موضوع «عکس و مکث» ثبت شده است

علتِ آشفتگی دنیا


انسان‌ها خلق شده‌اند که به آن‌ها عشق ورزیده شود و اشیا ساخته شده‌اند که مورد استفاده قرار بگیرند
علت آشفتگی‌ دنیا این است که
به اشیا عشق ورزیده می‌شود و انسان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند...