ناگفته های یک دلقک

دلنوشته های یک دلقکِ خانگی

لطفا با لبخند کش دااااااار وارد شوید ...

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عکس نوشته» ثبت شده است

رشد کن


اگرکسی آمد و به شاخ و برگ باورهایت تبر زد، نترس. چون دستش به ریشه ات نمیرسد

از همانجاکه قطع شدی جوانه بزن، رشدکن و بزرگ شو.


آنچه مانع پیشرفت می شود


بیشتر از آنکه محدودیت های واقعی بیرونی موثر باشند،
محدودیت های خودساخته درونی مانع موفقیت و پیشرفت هستند!


مشکل ذهن های کوچکهمیشه از هر آدمی به اندازه شعورش

انتظار داشته باش ...

اینطوری کمتر عذاب می کشی


کفشی که برای شما مناسب است...کفشی که برای شما مناسب است

می تواند پای دیگری را آزار دهد.

هیچ شیوه ی یکسانی برای زیستن وجود ندارد

که مناسبِ حال همه باشد.


"کارل گوستاو یونگ"

همیشه شکرگزار داشته هایتان باشید


وقتی روز بدی دارید همشه یادتان باشد کسِ دیگری روزِ بدتری داشته.

شکرگزار داشته هایتان باشید ...


علتِ آشفتگی دنیا


انسان‌ها خلق شده‌اند که به آن‌ها عشق ورزیده شود و اشیا ساخته شده‌اند که مورد استفاده قرار بگیرند
علت آشفتگی‌ دنیا این است که
به اشیا عشق ورزیده می‌شود و انسان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند...